ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: in-Depth Soulutions Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft.
Képviseli: Dénes Fruzsina
Levelezési címe: 1163 Budapest, Magyarvár utca 15.
Elektronikus levelezési címe: denes.fruzsina@indepth.hu
Cégjegyzékszám: 01 09 272402
Weboldal elérhetősége: https://indepth.hu/

2. Adatkezelés jogalapja és célja

Tájékoztatónknak az a célja, hogy vendégeink / látogatóink / érdeklődők átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelünk és mi alapján.

Híreinkről, képzéseinkről, blog bejegyzéseinkről hírlevelet küldünk azoknak, akik ehhez hozzájárulnak. A hírlevelek tartalmazzák vállalkozásunk nevét és elérhetőségét, ezért reklámnak minősülnek. A hírlevélre a név és az e-mail cím megadásával lehet feliratkozni.
Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

Honlapunkon elhelyeztünk egy kapcsolatfelvételi űrlapot, ahol a nevet és az e-mail címet és/vagy a telefonszámot kérjük megadni, valamint a személyes üzenetét.
Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

Weboldalunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során azt visszaolvassa, ezzel lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át az Adatkezelő informatikai eszközeire, amikor Ön meglátogatja oldalainkat. Az ilyen típusú adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, azok aktuális munkamentének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések.
A számítógépén tárolt sütiket Ön ellenőrizheti, törölheti, és azok használatának módját meghatározhatja böngészőjének beállításai segítségével.
A sütik alkalmazására az érintett hozzájárulásával kerül sor.

A személyes adatokat az előző bekezdésekben felsorolt céloktól eltérő célra nem használjuk.

Vállalkozásunk megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatása ellen.

3. Hozzájárulás visszavonása

A megadott hozzájárulások bármikor visszavonhatók. Hírlevél esetén az alkalmanként kiküldött hírlevél alján elhelyezett linkre kattintással, más hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteink esetén pedig egy rövid szöveges üzenet elküldésével a denes.fruzsina@indepth.hu e-mail címre. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

4. Időtartam

Hírlevélre feliratkozás (név; e-mail cím) esetén leiratkozásig.
Kapcsolatfelvételi űrlap (név; e-mail cím; telefonszám) esetén az üzleti kapcsolat lezárásáig, de évente általános felülvizsgálat történik.

5. Címzettek köre

Vállalkozásunk egyes feladatai ellátása érdekében külső adatfeldolgozókat vesz igénybe.

5.1 Tárhelyszolgáltatás:

Adatfeldolgozó neve: MediaCenter Hungary Kft.
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Székhely cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Telefon: +36 76 575 023
(hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez)

http://www.mediacenter.hu/doc/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

5.2 Hírlevél szolgáltatás:

Adatfeldolgozó neve: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 1 N Dearborn St., 5th Floor, Chicago, IL 60602, United States of America
(hozzáférés a hozzájárulás mellett megadott nevekhez és e-mail címekhez)

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Érintett jogai

6.1 Hozzáférés a személyes adatokhoz:

Ügyfeleink / megbízóink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az adatkezelés céljaihoz; az érintett személyes adatok kategóriáihoz; a címzettekhez, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják; az adatok tárolásának tervezett időtartamához.

6.2 Helyesbítéshez való jog:

Ügyfeleink / megbízóink jogosultak arra, hogy kérésükre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot korábban közöltük.

6.3 Törléshez való jog:

Kötelesek vagyunk késedelem nélkül törölni ügyfeleink / megbízóink kérésére vagy kérés nélkül is a rájuk vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük; az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást visszavonták; az adatkezelésnek nincsen jogszerű alapja; a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; a személyes adatokat valamilyen jogszabály alapján kötelesek vagyunk törölni. A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot korábban közöltük.

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ügyfeleink / megbízóink jogosultak kérni az adatkezelés korlátozását a személyes adatok pontosításáig; jogellenes adatkezelés esetén törlés helyett. A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot korábban közöltük.

6.5 Az adathordozhatóság joga:

Ügyfeleink / megbízóink kérhetik a kezelt adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz közvetlenül, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

6.6 Tiltakozáshoz való jog:

Ügyfeleink / megbízóink bármikor tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen, amennyiben annak tényével vagy módjával nem értenek egyet.

7. Panasz esetén

Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Ha mégis úgy érzi, nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést az Ön személyes adatainak védelme érdekében vagy kérdése merült fel ezzel kapcsolatban, kérjük keressen minket az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben vállalkozásunk az adatkezelési elveket megsérti, megbízóink a bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. Megbízóink továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)