AGILE in-Depth

Aktuális tréningjeink

Agile coaching workshop-training – Agilis coaching

Hossza: 3 nap

Előnyök annak, aki elvégzi:

 • Képes lesz különböző érettségű csapatokkal dolgozni
 • Felismerni, hogy a csapat számára mi lehet a következő lépcsőfok
 • Tudni fogja, milyen utakon juttathatja el oda a csapatot
 • Agilis coachként csapatokkal és vezetőkkel fog tudni eredményesen együttműködni

Modulok

 • A shu-ha-ri
 • Az agile coaching competency framework
 • A lean és agile basic legfontosabb elemei
 • Az agile mindset
 • A tanítás módszerei, mire hogyan tanítsd a csapatodat
 • A konfliktusok, milyenek lehetnek és mit kell tenni, mi a te szereped
 • Mentoring és coaching alap ismeretek és skillek
 • Facilitálási alapeszközök és skillek
 • A team start és restart

Agile Leader – agilis vezető

Előnyök annak, aki elvégzi

 • megérti mi a különbség a hagyományos (klasszikus hierarchiában gondolkodó) és az agile vezetői szemlélet között
 • megérti hogyan gondol az agilis szemlélet a státuszra, hatalomra, kontrollra – hogyan lehet megélni ezeket az agilis keretrendszerben is
 • megérti mi a valódi felhatalmazás (empowerment) – milyen készségek szükségesek ehhez vezetőként, milyenek beosztottként
 • hogyan tehetem alkalmassá magamat vezetőként az agilitásra és hogyan segíthetem beosztottjaimat ezen az úton
 • Konkrét vezetői eszközöket kapnak az alábbi területeken: Visszajelzés, Tervezés, Metrikák, Meetingek, Ritmus, Felhatalmazás, Bizalom, Tudásmegosztás, Önreflexió, Priorizálás, Jutalmazás

Agilis eszközök

Azoknak ajánljuk, akik már elvégezték az agilis értékek tréninget

Előnyök annak, aki elvégzi

 • megismerkedik az agilis eszközök világával, átfogó képet kap, egy toolbox-ot
 • azokat az eszközöket, amelyeket használni is szeretne, kipróbálhatja, mélyebben megismerheti
 • Megismerheti az eszközökkel kapcsolatos tapasztalatokat, lehetséges buktatókat és előnyöket

Modulok

 • Eszközök az alábbi területeken: Visszajelzés, Tervezés, Metrikák, Meetingek, Ritmus, Felhatalmazás, Bizalom, Tudásmegosztás, Önreflexió, Priorizálás, Jutalmazás

Agilis méretbecslés a gyakorlatban

Előnyök annak, aki elvégzi

 • Jól megérti, hogy az agilis méretbecslés mire jó és mi a jelentősége
 • Megérti, hogy a szinte egyeduralkodó becslő módszer, a planning póker mire alkalmas, mire nem
 • Megismer további becslő módszereket és alkalmazhatósági területiket

Modulok

 • Mit tudunk becsülni és mit nem
 • Wisdom of the crowd
 • Commitment, estimation, forecast?
 • Mit becslünk: komplexitást vagy valami mást?
 • A planning poker
 • Más módszerek agilis méretbecslésre

Miért és mire jók a konfliktusok

Előnyök annak, aki elvégzi

 • Megismeri a konfliktusok szerepét a csapat fejlődésében
 • Megismeri, hogy az agile mindset hogyan tekint a konfliktusokra
 • Nem fog megijedni, ha konfliktus tör ki a csapatában
 • Tudni fogja, mi a szerepe a konfliktushelyzetekben

Modulok

 • A konfliktusok rendszer-szerű megközelítése
 • Konfliktus modellek
 • A konfliktust erősítő és csökkentő viselkedés minták
 • A SM szerepe a konfliktus helyzetben
 • A neutrális stance

Agilis retrospektívek: a változás és folyamatos javulás eszközei

Előnyök annak, aki elvégzi

 • Érteni fogja a retrospektív szerepét, felépítését
 • Képes lesz önállóan sprint retrospektívek facilitálására
 • Az alap technikákon túl összetettebb facilitálási eszközöket fog tudni használni
 • Képes lesz nagyon időszakok retrospektívjeit is facilitálni
 • Csapat szint feletti, sok résztvevős retrospektíveket fog tudni eredményesen facilitálni

Modulok

 • A retrospektív szerepe az agilis működésben
 • A retro formátuma
 • Alap retro technikák
 • Haladó retro technikák
 • A jó retro
 • Mi történik a retro után

Team health

Előnyök annak, aki elvégzi

 • Megismeri az egészséges agilis team fogalmát
 • Képes lesz a team health monitorozására
 • Ismerni fogja az egészséges és az egészségtelen működési módokat
 • Példával és coachinggal növelni fogja tudni a csapatban a pozitivitást

Modulok

 • A team health fogalma és jelentősége
 • A pozitivitás szerepe a csapat egészségében
 • Pozitív és negatív viselkedésminták
 • A team health modeljei
 • Mérés, folyamatos monitorozás

Átfogó Projektmenedzsment képzés (3 nap)

Előnyök annak, aki elvégzi

 • ismerni fogja az alapvető projekt fogalmakat és projekt módszertanokat és tisztában lesz azok alkalmazhatóságával adott helyzetekben
 • érteni fogja a hagyományos és agilis projekt módszertanok közötti különbségeket
 • a hétköznapi munkája során képes lesz projekteket tervezni, indítani és kivitelezni
 • képes lesz új megközelítéssel és eszközökkel megoldani a valós projektjei során felmerülő problémákat

Modulok

 • Projektek definíciója, környezete, fajtái, szervezeti felépítése, alapfogalmak
 • Hagyományos és agilis projektmenedzsment közti különbségek, mikor melyiket?
 • Projektek tervezése, vezetése, lezárása, krízishelyzetek kezelése
 • Prince2, PMI, Scrum és Kanban módszertanok
 • Projektvezetés kommunikációs és emberi oldala
 • Gyakorlat: egy elképzelt projekt életciklusának végigvitele a 3 nap során
 • Egyéni projektek közös átbeszélése, tanácsadás

Távoli és Virtuális Csapatok Vezetése (3 nap)

Előnyök annak, aki elvégzi

 • érteni fogja, hogy melyek a távoli és virtuális csapatok vezetésének nehézségei és kihívásai
 • ismerni fogja azokat az eszközöket és bevált gyakorlatokat, amelyek segíthetik ebben a vezetői helyzetben
 • gyakorlati helyzetekben is kipróbálhatja … a training során
 • ismerni fogja a legújabb és legmodernebb projektmenedzsment gyakorlatokat
 • képes lesz összetettebb projektek vezetésére
 • a projektek irányítása során felmerülő komolyabb problémákat is képes lesz kezelni
 • tudni fogja, hogyan kezeljen akár több projektet is egyszerre

Modulok

 • Legfőbb problémák a projektek során illetve a bukás leggyakoribb okai
 • Válságkezelés kommunikációs és emberi oldala
 • Gyakorlati tanácsok és megoldások projekt problémák kezelésére
 • Projektportfólió kezelése, Project Office
 • Gyakorlat: egy elképzelt projekt kríziseinek kezelése a 3 nap során
 • Egyéni projekt problémák közös átbeszélése, tanácsadás

Agilis vs waterfall – Agilis és a vízesés modell

Előnyök annak, aki elvégzi

 • Érteni fogja, hogy milyen feladatokra alkalmas egyik, melyikre a másik
 • Tapasztalatot szerez az agilis tervezésben és kivitelezésben
 • Megismerni és megtapasztalja a learning by doing elvet és annak erejét

Modulok

 • Fej-fej mellett a vízesés és az agilis módszer, tulajdonságaik, alkalmazhatóságuk
 • Az iteratív és az inkrementális fejlesztés
 • A sprintek szerepe
 • A feedback loop-ok
 • Az artifactok és az ügyfél-érték

Agilis értékek

Előnyök annak, aki elvégzi

 • Megérti mi is pontosan az agilitás, melyek a főbb értékei, jellemzői
 • Képes lesz különbséget tenni a Being Agile / Doing Agile között, azaz a gondolkodásmód és a hozzá kapcsolódó, rá épülő módszertan között
 • Átéli, megérti mihez juthat hozzá, mit adhat emberként / vezetőként / csoportként / szervezetként ez a fajta gondolkodás és működésmód
 • Megérti miért van ennyit szó az agilitásról, miért pont mostanában erősödött fel az igény erre a gondolkodásmódra és módszertanra
 • Tudást kap arról honnan jött és merre tart az agilitás

Modulok

 • Agilitás legfontosabb értékei és jellemzői
 • Mitől agilis valami és mitől nem?
 • Mi az, hogy egyszerű, mi az, hogy komplex környezet? Melyikben segít az agilitás? – Cynefin modell a döntéshozásban, a vezetői működésben
 • Hogy néz ki a szervezetek evolúciója, mi segíti, hogy minden tudatossági szinten egészségesen működjünk? – Reinventing Organisation MAP
 • Az agilitás 12 alapelve – ezek jelentése nem IT környezetben (is)
 • Agilis technikák, amelyek a mindennapi együttműködést és munkavégézést hatékonyabbá teszik

Visszajelzésekről, avagy megváltoztatható-e az ember

Előnyök annak, aki elvégzi

 • érteni fogja a humán feedback célját az agilis csapat és szervezet működésében
 • megismerni a visszajelzés adás asszertív módjait
 • nyitott lesz visszajelzésekre

Modulok

 • Systemic és human visszajelzések
 • Pozitív (megerősítő) visszajelzések és szerepük a csapat egészsége szempontjából
 • Az elirányító visszajelzések, tipikus hibák, asszertív megfogalmazási módok
 • Visszajelzés fogadása, természetes reakciók, a kölcsönös sérülékenység jelentése és jelentősége, az aktív értő figyelem
 • Visszajelzés adás írásban

Agilis IT alapok nem informatikus SM-eknek

Előnyök annak, aki elvégzi

 • érteni fogja a fejlesztők zsargonját
 • képes lesz felismerni, ha IT infrastrukturális okok csökkentik a csapat teljesítményét
 • érteni fogja az Extreme Programing szoftver mérnöki gyakorlatát

Modulok

 • Hw és Sw alapfogalmak
 • Hogyan működik a számítógép
 • Mi az operációs rendszer, mi a programozási nyelv, mit csinál a fordítóprogram
 • Milyen Sw eszközöket használnak a fejlesztők munkájuk során
 • Mi a tesztelés, milyenek az automata tesztek, mit jelent a folyamatos integráció
 • Mi az architektúra, miért fontos, milyen a jó architektura

Miért és hogyan támogassuk a PO-t

Előnyök annak, aki elvégzi

 • A SM munkája során a PO-t az üzleti érték centrikus gondolkodás felé fogja tudni mentorálni
 • Hatékonyan és aktívan fogja tudni támogatni a PO a backlog managementben
 • Eszközöket fog tudni tanítani a POnak termék vízió, termék roadmap készítéséhez
 • Mentorálni fogja tudni a PO agilis értékelemzésben

Modulok

 • Az üzleti érték fogalma
 • Üzleti hipotézisek, validált követelmények, validálás
 • Lean canvas, business model canvas
 • MVP és MVP stratégiák
 • Kano elemzés
 • Vision és mission, vision board

Hogyan facilitáljuk a csapat eseményeket, hogy ne újabb unalmas meetingek legyenek

Előnyök annak, aki elvégzi

 • Érteni fogja a facilitátor szerepet
 • Ismerni és használni fog tudni számos alap eszközt
 • Megismeri a mély demokrácia fogalmát és elsajátítja alapeszközeinek használatát
 • Produktív munka-megbeszéléseket fog tudni facilitálni, nem unalmas meetingeket

Modulok

 • A facilitátor szerep
 • A kollaboratív munka, kollaboratív meetingek
 • Cél, keretek, agenda, parking lot
 • Felkészülés a meetingre, a szponzor szerepe, a résztvevők felkészítése
 • Egy sapka, két sapka, több sapka, és a gerilla kollaboráció
 • Vizuális facilitálás
 • A workjam

Team start, restart, reset, liftoff

Előnyök annak, aki elvégzi

 • Képes lesz új csapatokat indítani
 • Formingban lévő vagy oda visszatérő csapatokat újraindítani
 • A csapat elé növekedési célokat kitűzni

Modulok

 • Mire jó a start, restart?
 • A team start három pillére
 • Mit és hogyan tanítsunk a team start során
 • Facilitálási eszközök a team starthoz

Haladó Projektmenedzsment képzés (3 nap)

Előnyök annak, aki elvégzi

 • ismerni fogja a legújabb és legmodernebb projektmenedzsment gyakorlatokat
 • képes lesz összetettebb projektek vezetésére
 • a projektek irányítása során felmerülő komolyabb problémákat is képes lesz kezelni
 • tudni fogja, hogyan kezeljen akár több projektet is egyszerre

Modulok

 • Legfőbb problémák a projektek során illetve a bukás leggyakoribb okai
 • Válságkezelés kommunikációs és emberi oldala
 • Gyakorlati tanácsok és megoldások projekt problémák kezelésére
 • Projektportfólió kezelése, Project Office
 • Gyakorlat: egy elképzelt projekt kríziseinek kezelése a 3 nap során
 • Egyéni projekt problémák közös átbeszélése, tanácsadás

 

Ne hibáztass senkit, ne számíts semmire, csinálj valamit!
(Bill Parcels – kétszeres Super Bowl győztes amerikai football edző)

Kapcsolat

A megadott adataim kezeléséhez hozzájárulok, az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és a KÜLDÉS gomb megnyomásával elfogadom.

Dénes Fruzsina
ügyvezető
+36-20-447-5253
denes.fruzsina@indepth.hu