iD Business coaching

A business coaching folyamat során olyan teret hozunk létre, amiben a vezető fejlődhet. A coaching rugalmas, kreatív szemlélete személyre szabott, optimalizált fejlesztési folyamatot tesz lehetővé. A coaching dedikált idő és biztonságos tér, ahol az ügyfél tudatossága, önreflexiós készsége növekedhet. A coaching módszertana és a coach személye lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy megtalálja a belső mozgatórugóit, motivációját, és autonóm módon növekedjen. A coaching célja tulajdonképpen az, hogy az ügyfél önmaga eggyel jobb verziójává válhasson.

A coaching folyamatban a vezetői dilemmák, kihívások intellektuálisan és érzelmileg is megközelíthetővé, átdolgozhatóvá válnak, az elakadások feloldhatóak. A kliens maga találja meg a fejlődés útját, és a számára leginspirálóbb megoldásokat. A coach kérdéseivel, értő és érző figyelmével, coaching eszközökkel támogatja az ügyfelét, és személyiségét, lényét odaadva fejleszt. A sikeres coaching folyamatot követően a vezető magabiztosabb, döntésképesebb, önreflektívebb lehet, gondolkodási rugalmassága, problémamegoldó kapacitása növekedhet, melyeket nem csak az aktuális helyzetben, de hosszabb távon is előnyére tud fordítani.

iD Business coach-ok

Több száz óra gyakorlat, és magas szintű képzések állnak mögöttünk. Coachaink főiskolai/egyetemi diplomával, multinacionális vállalatoknál szerzett tapasztalattal rendelkeznek. Ha a coach egyben pszichológus is, akkor a segítő szakember árnyaltabban látja a változáshoz vezető út akadályait, és a teljes személyiségre mélyebben tud hatni. A pszichológiai háttértudás és a mély önismeret lehetővé teszi a mélyebb összefüggések feltárását, és az erőforrások hatékonyabb kiaknázását. Ha a coach rendelkezik szervezetfejlesztési tanácsadói, illetve saját vezetői tapasztalattal, akkor a coaching még hatékonyabbá válhat. Mély, de biztonságos, előremutató, megoldásfókuszú munkában hiszünk, integratívan közelítünk. Nem a problémát, hanem az embert coacholjuk, holisztikus szemléletben.

Coaching a komplex szervezetfejlesztésben:

 • Nálunk komplex szervezetfejlesztési folyamatoknak része a coaching
 • A tréningek mellett a coaching a tanultak gyakorlatba való beültetésének eszköze lehet
 • Átlátjuk mi az, ami az egyénhez köthető, és mi az, ami szervezeti probléma – ott avatkozunk be, ahol szükséges, és a legmegfelelőbb eszközt ajánljuk.

Business coaching témák

 • hogyan találom meg a vezetői hangomat?
 • hogyan fejlesszem az embereimet?
 • hogyan tekintsek a csapatomra szervezetfejlesztőként?
 • Hogyan tudok szervezeti hatást elérni?
 • Hogyan kezeljem a nehéz kapcsolatokat a peerjeimmel (vezetőtársaimmal)?
 • mit tehetek a csapatom motivációjáért?
 • hogyan adhatok hatékony visszajelzéseket?
 • mit kezdjek a nehéz emberekkel?
 • hogyan kezeljem a konfliktusokat?
 • hogyan építsek bizalmat?
 • hogyan kezeljem a krízishelyzeteket, változásokat?
 • hogyan húzzam meg a határaimat, delegáljam a feladataimat?
 • hogyan legyek magabiztosabb vezető?
 • mit kezdjek a vezetői magányossággal?
 • hogyan irányítsam a csapatomat online?