Sokat hallani manapság az önismeret fontosságáról. Nemcsak az online vagy nyomtatott magazinok oldalain érhető tetten, számos tréner, coach palettáján is megtalálható ez az örökzöld téma. A vállalati képzéseknél ugyanakkor a területen kevésbé jártas HR vagy fejlesztő munkatársak általában szkeptikusan tekintenek erre. Tapasztalatunk szerint az alábbi öt ellenvetés hangzik el a leggyakrabban a vezetők szájából, amikor az önismeret, mint lehetséges fejlesztési téma felmerül:

„Nem látom, hol a megtérülése az önismeret fejlesztésének.”
„Tudom, hogy most ez a divat, de én ebben nem hiszek.”
„Ködszurkálás, köldöknézegetés, lélekkutatás – erre sajnos nincs pénze a cégnek.”
„Nem gondolom, hogy ez munkahelyre való téma lenne.”
„Ez nem valami ezoterikus izé?”

Már ezeknek a mondatoknak az elemzése is külön tanulmányt érdemelne. Most azonban nem vállalkozunk erre. Ehelyett az önismeret, mint a szerintünk egyik legfontosabb fejlesztési téma létjogosultságáról szeretnénk szólni. Ha úgy tetszik, ez a mi védőbeszédünk az önismeret tárgyalásán.

Az önismereti jellegű fejlesztés a tapasztalataink szerint leginkább az alábbi módokon fejti ki hatását és válik a fejlesztés nélkülözhetetlen részévé:

  • Segít elhelyezni a velünk történteket időbeli (múlt – jelen – jövő) és kognitív-viselkedési (érzelmi hatás – gondolkodásmód – viselkedések, szokások) dimenziókban.
  • Az egyéni történet tanulmányozásával képet kaphatunk az életünket ért változások összefüggéseiről, ami segít azonosítani azokat a tendenciákat, amelyek megfigyelhetők voltak sikeres periódusainkban vagy amikor nehéz időszakot éltünk át.
  • Az introspektív jellegű feladatok segítségével a tudatszint fölé hozhatók életünk iránytűi, azaz azok a személyes értékeink, amelyek az eddigiekben vezettek minket és valószínűleg a jövőben is meghatározzák döntéseinket.
  • Rámutat azokra a belső gátjainkra és feltárja mechanizmusukat, amelyek újból és újból gátat jelentenek a számunkra céljaink elérésében.
  • Pozitív jövőképet és víziót ad.
  • Segít abban, hogy a jelenre fókuszálva megtervezzük, majd végrehajtsuk azokat a feladatokat, amelyek segítségével közelebb kerülhetünk a vágyainkhoz.
  • Az önismereti munka lassan érő (általában a fejlesztési folyamatban lassan kibontakozó), de annál tovább ható változásokat indít be: gyakran – megfelelő utánkövetést és támogatást alkalmazva – akár évekig tartó hatással bír.

Az in-Depth fejlesztési megoldásaiban nagyon erősen épít az önismereti munkára, sőt önálló önismereti tréninget és coaching-programot is kidolgoztunk, mert szakmai tapasztalataink arról győztek meg minket, hogy semmi sem tud annyira hatékony lenni, mint a saját magunkkal való aktív foglalkozás.