Team coaching

A team coaching módszertan segít a csoportkohézió kialakításában, valamint a csapattagok egyéni fejlődését, felelősségvállalását is hatékonyan támogatja. A team coaching lehetőséget ad arra, hogy a csoport számára nehéz témák kikerüljenek az asztalra, és közös erővel dolgozzunk a megoldásokon. A team coaching során nem csak a problémákon, elakadásokon, de közben az emberek közötti kapcsolattal is dolgozunk, erősítjük a kötőerőt, a bizalmat, ami pozitívan hathat vissza az egész szervezeti kultúrára. A csoport a konstruktív együtt gondolkodáson, és együttérzésen keresztül képes egy magasabb szintű működés felé lépni. Olyan teret kínálunk ehhez, ahol az emberek biztonságban érzik magukat, ahol az őszinteség fontos érték, ahol a változásra, fejlődésre való igény növekedhet, és a megvalósításhoz szükséges cselekvés is megjelenhet.

Mit tegyek, ha:

 • a csapatom munkáját (a projektet) belső konfliktusok hátráltatják?
 • rossz a hangulat és ez a teljesítményre is negatívan hat?
 • nem merünk nyíltan, őszintén beszélni egymással, sőt talán már nem is akarunk?
 • ugyanazt a kört futjuk újra és újra és mást szeretnénk ehelyett?
 • egymásra mutogatunk és nem tudunk a megoldásra fókuszálni?
 • valahogy nem tudunk összehangolódni, ki-ki megy a saját feje, célja után?
 • motiválatlan a csapat, épp csak vánszorgunk?
 • sokat dolgozunk, de ez nem látszik meg az eredményeken?
 • hullámvölgybe került a csapatunk?
 • a szokásostól eltérő kihívás előtt állunk és elbizonytalanodott a csapat?
 • jó lenne csapatként együttműködni, de valahogy nem tudunk összekovácsolódni?
 • folyamatos a jövés-menés a csapatban, már azt sem tudom ki van bent a csapatban,
  kire számíthatok?
 • most alakul, változik a csapatom és szeretném felgyorsítani az összecsiszolódás
  fázisát, hogy mihamarabb elérjük a jól teljesítő állapotot?

Ha ilyen vagy ehhez hasonló cipőben jársz és szeretnél változtatni, akkor team coachingot ajánlunk a csapatodnak.

Miért jó a team coaching?

 • facilitált módon felszínre kerülnek a rejtett konfliktusok, megbeszélhetővé válnak a
  tabu témák, sérelmek, félreértések – ami kimondásra kerül azt már lehet kezelni, arról
  lehet egyezkedni, megérteni
 • a csapat megtanul nyíltan, őszintén kommunikálni
 • a csapattagok jobban megismerik egymást – amit ismersz, értesz, azt jobban tudod
  kezelni, elfogadni, másképp hozzáállni, megszeretni
 • a csapattagok jobban megismerik önmagukat, erőforrásaikat, megértik működésük
  mozgatórugóit, így változtathatnak viselkedésükön
 • a csapat felfedezi saját erőforrásait, lehetőségeit
 • a csapat megérti saját működését, a tagok egymásra hatását, ami elősegíti az
  összehangolódást, a kölcsönösen elfogadott működési keretek kialakítását
 • tisztázásra kerülnek a csapattagok szerepei, hatáskörei, elvárásai egymással és a
  csapattal szemben
 • lehetőség nyílik az érdekek harmonizációjára
 • a csapat megtanulja önmagát „karban tartani”

Mindezek hatására nő a csapattagok közötti bizalom, nő az együttműködés hatékonysága, a motiváció, az elkötelezettség, egymás megbecsülése és a proaktív felelősségvállalás.

Hogyan zajlik?

A csapat egy (nagyobb csapat esetében két) coach segítségével járja körül az adott problémát. A coaching folyamat előkészítéseképp a coach rövid interjúk segítségével tájékozódik a konkrét helyzetről. A folyamat felépítéséről (hossza, alkalmak sűrűsége és időtartama) közösen dönt a megrendelővel az igények és az előkészítés során összegyűjtött információ alapján. Az első találkozón a csapat szerződik a keretekre és az elérendő célra, kijelölik honnan, hova szeretnének elérni. A coaching alkalmak között a csapat az általa bevállalt „házi feladatot” hajtja végre. A coachok a csapattal együtt folyamatosan figyelik a haladást, ha kell újra szerződnek, a záró alkalmon pedig kiértékelik az elért eredményeket. Az egyes alkalmak során a coach az adott helyzethez, témához legjobban illeszkedő módszertannal segíti a csapatot, hogy az tapasztalatot, felismerést szerezzen saját működéséről, helyzetéről, lehetőségeiről. Alkalmazott módszereink:

 • a csapat működésének megfigyelése, a felismert mintázatokról visszajelzés adás,
  ötletelés a változtatásról
 • cselekvésorientált eszközök segítségével jelen helyzet feltárása, lehetséges
  akadályok okainak azonosítása, meglévő erőforrások felfedezése, lehetséges
  megoldások kialakítása
 • action learning módszertan segítségével a helyzet közös elemzése, ötletelés a
  megoldási lehetőségekről
 • megoldás fókuszú szemlélettel elsősorban a célra, a jövőre, a lehetséges
  megoldásokra koncentrálunk, a múltból csak a tanulságokra vagyunk kíváncsiak,
  nem keresünk bűnbakot
 • ha szükséges, a csapattal egyeztetve, igény szerint kisebb tudás-falatok átadására,
  mini-tréningre is sor kerülhet – nem ezen van a fókusz
 • érdekes, izgalmas, jó hangulatú, mélyreható feladatok végrehajtása a coaching
  alkalmon, a megélt tapasztalatok megbeszélése, a megoldáshoz szükséges akciók
  kidolgozása, majd a két alkalom közötti kipróbálás tapasztalatai alapján a megoldás
  finomítása